Informace o GDPR a souborech cookies

Slovníček pojmů:

Web, webová stránka, služba - veškerý webový prostor dostupný na adrese https://auth.procmelaky.cz a jeho rozhraních či službách napojených na tento web či přidružených subdoménách.

Uživatel - jakákoliv osoba navštěvují web na adrese https://auth.procmelaky.cz a jeho rozhraních či službách napojených na tento web či přidružených subdoménách.

Osobní údaj, osobní informace, osobní data - jedná se o jakoukoliv informaci, dle které je možné danou fyzickou osobu identifikovat (jedná se o údaj, které se váže k dané osobě)

Všeobecné podmínky:

Auth je webová služba, která slouží k autorizaci uživatelů a správě jejich účtu.

Updater je webová služba, která slouží k aktualizaci zařízení e-shopu ProČmeláky.cz.

IS je webová služba sloužící ke správě interním procesů.

Bio je webová služba sloužící pro rychlé směrování uživatelů ze sociálních sítí do rozhraní e-shop..

Cloud je experimentílní služba pro prohlžení dat ze zařízení e-shopu ProČmeláky.cz ve webové aplikaci.


1. Používáním těchto webů a služeb vyjadřujete to, že plně rozumíte všem níže uvedeným podmínkám a plně s nimi souhlasíte. Pokud ne, neprodleně tyto stránky opusťte.

2. Provozovatel těchto stránek je e-shop ProČmeláky.cz.

3. Správce webu Karel Čermák neručí za přesnost, aktuálnost či správnost jakýchkoliv informací.

4. Správce webu Karel Čermák neručí za dostupnost či provozuschopnost těchto webů.

5. Jakékoliv nakládání s osobními údaji je činěno v dobré víře, v žádném případě nechce autor uškodit či jinak ohrozit jakéhokoliv uživatele.

6. Sbírání osobních údajů může stále probíhat, i když uživatel nevyjádří přímý souhlas s jejich sbíráním, pokud jakkoliv způsobí nefunkčnost stránek (např. vypnutím JavaScriptu).

7. Tyto podmínky neupravují nijak podmínky e-shopu ProČmeláky.cz a jsou zcela na nich nezávislé.

Podmínky registrace:

1. Registrací zařízení souhlasíte se všemi podmínkami uvedené na této stránce.

2. Registrací zařízení se zavazujete k tomu, že registrované zařízení patří Vám nebo osobě, které Vám dalo k této akci souhlas.

3. Registrací zařízení se zavazujete k tomu, že při jeho prodeji další osobě oznámíte tuto skutečnost na e-mailu podpora@procmelaky.cz. Toto opatření je učiněno z toho důvodu, aby měl další uživatel přístup taktéž k aktualizacím tohoto zařízení.

4. Kdykoliv Vám může být bez udání důvodů zablokován přístup k Vašemu účtu, zařízením, aktualizacím apod..

5. Updater je pouze doplňková součást zařízení e-shopu ProČmeláky.cz a nijak neupravuje kupní smlouvu a nedává kupujícímu jakékoliv práva.

6. Aktualizací zařízení souhlasíte, že v případě znefunkčnění zařízení aktualizací berete veškerou odpovědnost na sebe.

GDPR:

Od 25. 5. 2018 je povinností zabývat se GDPR (General Data Protection Regulation) - ochranou dat uživatelů a ostatním k tomu přidruženým záležitostem.

Co pro mě jako uživatele GDPR znamená?

Jako uživatel máte možnost kdykoliv požádat o vydání či smazání Vašich osobních údajů, se kterými autor webů disponuje. Dále musíte být informováni, jaké osobní informace o uživatelích jsou sbírány.

Co je považováno za osobní údaj?

Za osobní údaj je požadována jakákoliv informace, pomocí které je danou osobu identifikovat. Na těchto webech se nejčastěji jedná o emailovou adresu, IP adresu či další informace o zařízení.

Jak jsou získávány dané osobní informace?

Registrace - při registraci získáme Vaši emailovou adresu, jméno či další informace. Tyto informace jsou pak zachovány na serverech společnosti WEDOS Internet, a.s., popřípadě na serverech společnosti Seznam.cz, a.s.. Může také dojít k uložení na servery AWS (Amazon Web Services) patřící společnosti Amazon LLC, na servery Microsoft Azure patřící společnosti Microsoft Ltd, na servery Oracle Cloud patřící společnosti Oracle Corporation UK Limited či na servery společnosty Digital Ocean, LLC. Smluvní podmínky společnosti WEDOS Internet, a.s. je možné nalézt zde: https://www.wedos.cz/podminky, smluvní podmínky společnosti Seznam.cz, a.s. je možné nalézt zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky, smluvní podmínky AWS je možné nalézt zde: https://aws.amazon.com/service-terms, smluvní podmínky Microsoft Azure je možné nalézt zde: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal a smluvní podmínky Oracle Cloud je možné nalézt zde: https://www.oracle.com/us/corporate/contracts/saas-online-csa-us-1894130.pdf, smluvní podmínky Digital Ocean je možné nalézt zde: https://www.digitalocean.com/legal/gdpr

Všechny tyto údaje jsou uloženy na dobu neurčitou.

Kde jsou fyzicky uloženy osobní údaje?

Informace jsou zachovány na serverech společnosti WEDOS Internet, a.s., popřípadě na serverech společnosti Seznam.cz, a.s.. Může také dojít k uložení na servery AWS (Amazon Web Services) patřící společnosti Amazon LLC, na servery Microsoft Azure patřící společnosti Microsoft Ltd, na servery Oracle Cloud patřící společnosti Oracle Corporation UK Limited či na servery společnosty Digital Ocean, LLC. Smluvní podmínky společnosti WEDOS Internet, a.s. je možné nalézt zde: https://www.wedos.cz/podminky, smluvní podmínky společnosti Seznam.cz, a.s. je možné nalézt zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky, smluvní podmínky AWS je možné nalézt zde: https://aws.amazon.com/service-terms, smluvní podmínky Microsoft Azure je možné nalézt zde: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal a smluvní podmínky Oracle Cloud je možné nalézt zde: https://www.oracle.com/us/corporate/contracts/saas-online-csa-us-1894130.pdf, smluvní podmínky Digital Ocean je možné nalézt zde: https://www.digitalocean.com/legal/gdpr

Všechny tyto údaje jsou uloženy na dobu neurčitou.

Google Analytics a Google Search Console

Tyto stránky mohou používat služby Google Analytics a Google Search Console pro sledování návštěvnosti webu a k různým statistikám.

Do služby Google Analytics může být posílána Vaše IP adresa (či anonymizovaná IP adresa). Tato služba může generovat různé soukromé statistiky jako například přibližné lokace, počet aktuálně připojených uživatelů a další údaje. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Ve službě Google Search Console je možné najít některé informace ohledně přístupů na tyto weby přes vyhledávač Google a z jiných webových stránek. Tato služba nám přímo neposkytuje žádné osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Google Fonts

Tyto weby také mohou používat některé fonty (styly písma) od společnosti Google. Tyto písma jsou stahována přímo do prohlížeče ze serverů společnosti Google. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Přihlášení bez oprávnění

Autor webů důrazně upozorňuje, že snaha o narušení bezpečnosti jakýchkoliv webových stránek či jiných služeb, bude brána velmi důrazně a v tomto případě je možné, že bude ihned zaznamenána informace o IP adrese, kde není zaručeno, jak bude s touto osobní informací nadále nakládáno. Je tedy důrazně doporučeno se nepokoušet přihlásit do administrační části webů či se snažit porušit jejich zabezpečení.

Jako uživatel požaduji poslání všech osobních údajů, které o mně víte.

Napište ohledně Vaší žádosti na email uvedený níže na této stránce. Od odeslání formuláře Vám standardně do 30 dnů budou vydány všechny osobní informace, které jsou uloženy. Je možné, že žádné osobní informace nejsou již v evidenci, protože byly již dříve vymazány.

Jako uživatel požaduji smazání všech osobních údajů, které o mně víte.

Napište ohledně Vaší žádosti na email uvedený níže na této stránce. Od odeslání formuláře Vám standardně do 30 dnů budou smazány všechny osobní informace, které jsou uloženy. Je možné, že žádné osobní informace nejsou již v evidenci, protože byly již dříve vymazány.

Domnívám se, že moje osobní údaje jsou použity v rozporu s těmito podmínkami.

Napište ohledně Vašeho domnění na email uvedený níže na této stránce. Nejdéle do 30 dnů bude zahájeno řešení problému.

podpora@procmelaky.cz

Zproštění odpovědnosti:

V případě:

jakékoliv psychického nebo fyzického útoku;

z důvodu živelné pohromy, jako může být povodeň, požár a další;

z důvodu prolomení hesel, popřípadě hackerského útoku;

z důvodu vloupání či jakéhokoliv nepovoleného vniknutí do jakéhokoliv objektu s daty;

z jakéhokoliv dalšího důvodu nezpůsobeného úmyslně;

s okamžitou platností odmítá autor webů nést vinu za jakýkoliv únik osobních údajů

Soubory Cookies:

Nařízení EU v podobě získání souhlasu k ukládání souborů cookies

Podle evropských právních předpisů je povinností informovat uživatele o tom, že používají soubory cookies a jiné nástroje pro ukládání informací.

Co jsou to soubory cookies?

Jako soubor cookies se označuje malý soubor dat, který web pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Soubory cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.

Soubory cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají soubory cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do souborů cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze soubory cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informace z souborů cookies se dají posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.. Tyto informace však lze získávat i bez souborů cookies, proto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Použití souborů cookies na těchto webech

Tento web používá soubory cookies, ať už vlastní soubory cookies či soubory cookies třetích stran, odpovídající tomu, jakou funkčnost poskytuje - zpravidla ale nikoliv výlučně jde o soubory cookies společnosti Google LLC. V rámci inzertního systému mohou být použity soubory cookies, na kterém nemáme vliv a jejich přidělení i zpracování probíhá mimo jakékoliv možnosti ovlivnění.

Pokud si nepřejete, aby tento web ukládal na váš počítač soubory cookies, tak máte možnost tento web nepoužívat, zablokovat soubory cookies přímo v nastavení webového prohlížeče či nastavit preference pro jejich používání níže na stránce.

Vlastní soubory cookies

Soubory cookies platné po dobu relace ("session cookies“), které jsou po každé těchto webů smazány.

Trvalé soubory cookies jsou uložené po několika návštěvách těchto webů. Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro efektivnější využití těchto webů.

Soubory cookies třetích stran

Tyto weby také používají různé sledovací nástroje jako například Google Analytics od společnosti Google LLC. Více detailů lze nalézt v sektoru GDPR - Google Analytics a Google Search Console.

Souhlas s ukládáním souborů cookies

Většina prohlížečů soubory cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití souborů cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Můžete také nastavit preference pro jejich používání níže na stránce.

Aktuálně nastavené preference o sbírání dat

Kriticky funkční cookies:

Poslední verze souhlasu:

Google Analytics:

Smazat všechny preference

Datum poslední změny:

Poslední datum změny: 5. 12. 2022